Záloha na rezervaci pouze 1.000Kč.

U nás se nemusíte bát, že přijdete o své peníze, nebo že vám nějaká nemoc překazí vaše plány.

 Při rezervaci pronájmu uhradíte aktuálně zálohu pouze 1.000Kč. Doplatek po vás budeme požadovat až těsně před začátkem pronájmu. Případný Storno poplatek tak bude vždy pouze 1000Kč, (nic víc, nic míň).  


A co to stojí?

Ceník

Cena pronájmu obytného vozu Benimar Tessoro T463 UP (ceny vč. DPH).

Vedlejší sezóna - půjčovné All-in

březen, duben, květen, říjen 

AKCE - 2900 Kč/den

Hlavní sezóna - půjčovné All-in

červen, září

 AKCE - 3300 Kč/den

Top sezóna - půjčovné All-in

červenec, srpen

AKCE - 3900 Kč/den


Fixní platby

Servisní poplatek 

- 2 láhve plynu, náplň do WC a sanitárního vybavení, venkovní mytí.

1500 Kč

Vratná kauce

kauce se skládá při převzetí vozidla

25000 Kč

Denní limit bezplatně ujetých kilometrů

Sazba při nájezdu nad součet denních limitů za dobu pronájmu 7Kč/km

400 km/den


Doplňkové služby:

Vrácení znečištěného "interiéru" automobilu

Volitelná služba  (v případě, že "interiér" automobilu nevracíte uklizený na jedničku).

 2000 Kč  

Ceny jsou uvedeny již včetně DPH 21%. Minimální doba pronájmu je 3 dny.


A co za to získáte?

All-in cena obsahuje:

- Hromadu zážitků a nádherných vzpomínek, které jsou k nezaplacení! :-)
- Havarijní pojištění se spoluúčastí 5% / (min. 5.000,- Kč). Asistenční služby pro Evropu "Bez limitu".
- Dálniční známku ČR.
- Kompozitovou plynovou láhve plnou čistého propanu Tomegas.
- Náplň do chemického WC na celý týden.
- Speciální odlehčené nádobí a kompletní vybavení kuchyně.
- Odlehčený kvalitní venkovní nábytek, stůl + 4 vysoké židle s nosností 140kg.
- Hadice na vodu 15m vč. spojek a šroubení + kanystr na vodu a nalévací hrdlo.
- Připojovací kabel na 220V včetně redukcí, délka 30m, krytí:IP44, gumový.
- Termoizolační clony kabiny vozu.
- a mnoho dalšího - viz níže v Podmínkách


Základní info o předání a převzetí:

Pronájem začíná první den půjčení od 8:00 a končí poslední den pronájmu nejdéle v 11:00. (Nájemné platíte tak jako jste zvyklí v hotelu, tzv. za každou noc pronájmu). 

Převzetí nebo vrácení vozu je jinak možné běžně v době od 8:00 - 16:00 v pracovní dny (tzn. pondělí až pátek) na naší adrese, případně po dohodě možno i mimo tuto dobu nebo o víkendu.


Podmínky

Je to náš miláček, a proto máme i my pár podmínek..

Nemusíte se ale děsit. Stačí trochu té opatrnosti a zodpovědnosti a věříme, že si Vaší dobrodružnou dovolenou užijete se vším všudy v naprosté pohodě jak se patří.

A teď už k těm podmínkám:


Základní podmínky půjčení obytného vozu


  • K řízení našeho obytného auta stačí platný řidičský průkaz skupiny B.
  • Minimální aktivní praxe řidiče v řízení vozidel nejméně 2 roky.
  • Minimální věk nájemce a osob řídících obytný vůz - 22 let.
  • K zapůjčení obytného vozu/karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
  • Nájemce je vždy fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Obytný vůz smí řídit pouze sám nájemce, použije-li k řízení jinou osobu, odpovídá nájemce za způsobené škody.
  • Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% / (min. 5.000,- Kč).
  • Minimální doba pronájmu je 3 dny.
  • V obytném vozu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd., provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.)
  • Uvnitř obývací části obytného vozu je zakázáno převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení.
  • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
  • Zákaz používání chemického WC bez chemie. Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC. Používejte speciální toaletní papír. Rádi vám ho prodáme.
  • Obytný vůz se půjčuje a vrací s plnou nádrží PHM (motorová nafta). Plyn a vodu nájemce nedoplňuje. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
  • Během pronájmu obytného auta je možnost parkování vašeho auta zdarma u nás v areálu.

Platební podmínky

  • Objednávka rezervace obytného vozu na daný termín je platná až po potvrzení termínu a zaplacení rezervační zálohy, která slouží jako blokace termínu.
  • Rezervační záloha ve výši 30% objednaného nájemného (min. 5.000,- Kč) je splatná 5 dní od potvrzení objednávky. Pokud nebude rezervační záloha uhrazena do 5 ti dnů od potvrzení objednávky, bude rezervace zrušena a obytný vůz bude dále nabízen jako volný.
  • S platbou vyčkejte na potvrzení vaší objednávky s uvedením údajů k platbě.
  • Nejdéle 10 dní před vyzvedáváním obytného vozu se po naší výzvě doplácí celé nájemné a skládá se kauce ve výši 25.000,- Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, spoluúčast na pojistném atd. V případě neuhrazení doplatku ceny nájemného v daném termínu, se má zato, že rušíte vaši rezervaci z vaší strany a berete na vědomí, že zaplacená záloha se použije na úhradu storno poplatku.
  • Platby je možné uhradit pouze bankovním převodem.
  • Při předčasném ukončení nájmu a vrácení vozidla ze strany nájemce se nevyužité nájemné nevrací.

Storno poplatky 

  • Při odstoupení 30 dnů a více před dnem zapůjčení, činí odstupné 0% ceny nájemného.
  • Při odstoupení 7 dnů až 29 dnů před zapůjčením, činí odstupné 30% ceny nájemného.
  • Při odstoupení 6 dnů a méně před zapůjčením nebo v den zapůjčení, činí odstupné 100% ceny nájemného.

Předání a vrácení

  • Obytný vůz se předává a vrací na adrese Blanická 1553, 399 01 Milevsko.
  • Pronájem začíná první den půjčení od 8:00 a končí poslední den pronájmu nejdéle v 11:00. (Nájemné platíte tak jako jste zvyklí v hotelu, tzv. za každou noc pronájmu). Převzetí nebo vrácení vozu je běžně možné v době od 8:00 - 16:00 v pracovní dny (tzn. pondělí až pátek) na naší adrese. So-Ne po dohodě.
  • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 60 min., je třeba s tím počítat (doporučujeme účast více členů rodiny).
  • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení obytného auta bez předchozí dohody s pronajímatelem (t.j. nejdéle do 11:00 hodin v poslední den smluvního pronájmu), je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
  • Obytný vůz bude předán a musí být vrácen v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a řádně vypláchnutá kazeta chemického WC.
  • Při vrácení neuklizeného nebo silně znečištěného obytného auta (septik, WC, koupelna, kuchyně, nádobí, lednice, garáž atd.) účtujeme za úklid částku 2.000,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a důkladně vypláchnout). 
  • Při znečištění olejem, barvou, atd. účtujeme částku min. 3.000,- Kč na odborné čištění za každé takto znečištěné místo. Při trvalém poničení vybavení účtujeme plnou výši ceny opravy placenou ze složené kauce.
  • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., e-mail, SMS).

V případě poruchy

  • Náš obytný vůz je pravidelně servisován a kontrolován, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí vozu.
  • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele, v takovém případě nás neprodleně kontaktujte (tel., e-mail, SMS).
  • V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného vozu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel. +420 602 460 502.

V případě nehody/poškození

  • Nájemce je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv škodu či poruchu telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě nebo vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít záznam o nehodě popřípadě o poškození vozidla. Povinností nájemce je také při nehodě čitelně vypsat záznam o dopravní nehodě a po návratu jej odevzdat pronajímateli.
  • V případě škody na obytném karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu. Bez zápisu policie, nemůže být uplatněna pojistka a škoda bude plně účtována k vaší tíži.
  • Pořiďte fotodokumentaci.
  • Neprodleně nás Informujte. tel. +420 602 460 502
  • Při poškození nebo ztrátě čehokoli z interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při neoprávněném vniknutí, kde bude škoda způsobena třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce a to v plné výši. Pokud poskytnutá kauce nepostačí na úhradu škod mimo havarijní pojištění, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl uhradit nejpozději do data na vystaveném dokladu.
  • Dojde-li k pojistné události, či škodě způsobené nájemcem, má pronajímatel právo vrátit kauci, případně její část po odečtení náhrad ostatních škod nebo spoluúčasti, až po přijetí pojistného plnění od pojišťovny.

Odstoupení pronajímatele od rezervace

  • Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.


Celkové Obchodní podmínky si můžete zde stáhnout.


Jsou všechny tyto podmínky pro vás ok? Teď už zbývá jen rezervace a hurá za dobrodružstvím...